Quines garanties tenen els nostres Treballs?

La Llei d'Ordenació de l'Edificació i la Llei General per a la Defensa dels Consumidors recullen garanties que s'han de complir quan es reforma un pis.
No deixi que persones sense estar donades d'alta com a professionals entrin en el seu habitatge.

Per poder aplicar la llei és imprescindible tenir una factura, ja que sense factura, no hi ha cap garantia.
- Oferim un pressupost/factura amb les nostres dades d'empresa així com núm. de pòlissa del nostre segur de responsabilitat civil.

Segur de responsabilitat civil: solament les empreses donades d'alta poden disposar d'un segur per afrontar els possibles danys ocasionats en el seu habitatge o comunitat de propietaris.

RecogidaMuebles S.L
CIF: B-66922766

SeguroRecollida de Mobles S.L disposa d'una pòlissa de Responsabilitat Civil de 300.000€ de cobertura per cobrir qualsevol desperfecte ocasionat tan en l'habitatge com en els accessos. Nº de Póliza: 90691452 - Zúrich